Norway Royal Salmon ASA (NRS): Meldepliktig handel for nærstående av primærinnsider

Report this content

Nyhamn AS har idag den 18. november 2021 ervervet 171.000 aksjer i Norway Royal Salmon ASA (NRS) til en snittkurs på NOK 174,69.

Nyhamn AS er definert som nærstående foretak til styremedlem og primærinnsider i NRS, Ingri Marie Sivertsen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter MAR artikkel 19. nr. 3 og verdipapirhandelloven §5-12.

Abonner

Dokumenter og linker