Norway Royal Salmon ASA (NRS): Ordinær generalforsamling

Report this content

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA (NRS) torsdag 4. juni 2020 klokken 13.00. Alle forslag til vedtak fra styret og valgkomiteen ble vedtatt som foreslått.

Generalforsamlingen godkjente at det utbetales et utbytte på NOK 5,00 per aksje, ved kontantutdeling på NOK 2,50 per aksje og utdeling av aksjer i Selskapet fra Selskapets beholdning av egne aksjer. Total utdeling av egne aksjer er 449 484 aksjer. Etter dette eier NRS 653 459 egne aksjer, tilsvarende totalt 1,50 % av aksjekapitalen i Selskapet

Utbyttet vil bli utbetalt og aksjene overført ca. den 15. juni 2020 og tilfaller aksjeeiere i NRS per 4. juni 2020. Aksjene i NRS noteres eksklusive utbytte fra og med 5. juni 2020.

Vedlagt følger protokoll fra den ordinære generalforsamlingen i NRS avholdt 4. juni 2020.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Ola Loe, CFO: + 47 911 79 411

Om Norway Royal Salmon:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 35 035 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 3 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 11 oppdrettskonsesjoner og Arctic Fish på Island som har lisenser for 11 000 tonn. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.