Norway Royal Salmon ASA (NRS): Ordinær generalforsamling

Report this content

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA (NRS) torsdag 27. mai 2021 klokken 13.00. Alle forslag til vedtak fra styret og valgkomiteen ble vedtatt som foreslått.

Generalforsamlingen godkjente at det utbetales et utbytte på NOK 3,00 per aksje, ved kontantutdeling på NOK 1,00 per aksje og utdeling av aksjer i Selskapet fra Selskapets beholdning av egne aksjer. Total utdeling av egne aksjer er 452 558 aksjer. Etter dette eier NRS 197 552 egne aksjer, tilsvarende totalt 0,45 % av aksjekapitalen i Selskapet

Utbyttet vil bli utbetalt og aksjene overført ca. den 7. juni 2021 og tilfaller aksjeeiere i NRS per 27. mai 2021. Aksjene i NRS noteres eksklusive utbytte fra og med 28. mai 2021.

Vedlagt følger protokoll fra den ordinære generalforsamlingen i NRS avholdt 27. mai 2021.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Ola Loe, CFO

Mob: + 47 911 79 411

Mail: ola.loe@salmon.no

Om Norway Royal Salmon:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 11 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

Dokumenter og linker