Norway Royal Salmon ASA (NRS): Pliktig tilbud fra NTS ASA

Report this content

Det refereres til børsmelding fra NTS ASA i dag hvor det ble varslet fremsettelse av pliktig tilbud om kjøp av alle utestående aksjer i Norway Royal Salmon ASA («NRS»).

En uttalelse om tilbudet i henhold til § 6-16 i verdipapirhandelloven vil offentliggjøres av eller på vegne av selskapet senest en uke før utløpet av tilbudsperioden.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Ola Loe, CFO +47 911 79 411.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Meldingen offentliggjøres på vegne av Norway Royal Salmon ASA av Bjørn Kleven, Konsernregnskapssjef, kl. 21.06, 16. juli 2021.