Norway Royal Salmon ASA (NRS): Publisering av foreløpige finansielle tall for fjerde kvartal 2021

Report this content

NRS har i dag publisert foreløpige finansielle tall for 4. kvartal 2021 som er vedlagt i denne børsmeldingen.

Hovedtrekk for 4. kvartal 2021:

Konsernets samlede driftsinntekter i 4. kvartal 2021 utgjorde NOK 1 495,5 millioner. Dette ga en operasjonell EBIT for 4. kvartal 2021 på NOK 101,6 millioner, mens resultat før skatt i 4. kvartal 2021 ble NOK -10,7 millioner.

Endelige tall for 4. kvartal vil bli fremlagt i forbindelse med NRS sin kvartalsrapportering den 23. februar 2022. De endelige tallene kan avvike fra de foreløpige tallene.

Denne informasjonen anses å være innsideinformasjon i henhold til EUs markedsmisbruksforordning (MAR), og er underlagt opplysningskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:

Interim CEO Klaus Hatlebrekke, +47 975 16 757

CFO Ola Loe, +47 911 79 411

Om Norway Royal Salmon:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 17 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.