Norway Royal Salmon ASA (NRS): Utbytteinformasjon

Report this content

Det vises til børsmelding 8. mai 2020 med innkalling til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ("Selskapet") 4. juni 2020 (vedtaksdato).

I tråd med innkallingen, foreslår styret i Selskapet at det utbetales et utbytte for 2019 med NOK 5,00 per aksje, ved en kontantutdeling på NOK 2,50 per aksje samt utdeling av aksjer i Selskapet fra Selskapets beholdning av egne aksjer. Basert på aksjenes volumvektede gjennomsnittskurs på Oslo Børs i de fem handelsdagene fra 25. til 29. mai 2020, foreslår styret at antall aksjer til utdeling fastsettes til 449 484. For hver aksje den enkelte aksjonær i Selskapet eier per 4. juni 2020 (siste dag inklusive) slik dette fremkommer av aksjeeierregisteret i VPS 8. juni 2020 (eierregisterdato), vil vedkommende motta 0,0105 aksjer i Selskapet, slik at for hver 94,8511 aksjer eid i Selskapet vil aksjonæren motta én aksje i Selskapet. Antallet aksjer den enkelte VPS-registrerte aksjonær vil motta, vil bli rundet opp til nærmeste hele antall aksjer.

Forutsatt at generalforsamlingen fatter beslutning i tråd med styrets forslag, vil aksjene handles eksklusiv rett til utbytte fra og med 5. juni 2020 (ex-dato). Utbyttet vil bli utbetalt og aksjene overført på eller omkring 15. juni 2020 (betalingsdato).

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Ola Loe, CFO: + 47 911 79 411

Om Norway Royal Salmon:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 35 035 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 3 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 11 oppdrettskonsesjoner og Arctic Fish på Island som har lisenser for 11 000 tonn. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Abonner