Norway Royal Salmon ASA (NRS): Utbytteinformasjon

Report this content

Det vises til børsmelding 5. mai 2021 med innkalling til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ("Selskapet") 27. mai 2021 (vedtaksdato).

I tråd med innkallingen, foreslår styret i Selskapet at det utbetales et utbytte for 2020 med NOK 3,00 per aksje, ved en kontantutdeling på NOK 1,00 per aksje samt utdeling av aksjer i Selskapet fra Selskapets beholdning av egne aksjer. Basert på aksjenes volumvektede gjennomsnittskurs på Oslo Børs i de fem handelsdagene fra 14. til 21. mai 2021, foreslår styret at antall aksjer til utdeling fastsettes til 452 558. For hver aksje den enkelte aksjonær i Selskapet eier per 27. mai 2021 (siste dag inklusive) slik dette fremkommer av aksjeeierregisteret i VPS 31. mai 2021 (eierregisterdato), vil vedkommende motta 0,0105 aksjer i Selskapet, slik at for hver 95,2739 aksjer eid i Selskapet vil aksjonæren motta én aksje i Selskapet. Antallet aksjer den enkelte VPS-registrerte aksjonær vil motta, vil bli rundet opp til nærmeste hele antall aksjer.

Forutsatt at generalforsamlingen fatter beslutning i tråd med styrets forslag, vil aksjene handles eksklusiv rett til utbytte fra og med 28. mai 2021 (ex-dato). Utbyttet vil bli utbetalt og aksjene overført på eller omkring 7. juni 2021 (betalingsdato).

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Ola Loe, CFO

Mob: + 47 911 79 411

Mail: ola.loe@salmon.no

 

Om Norway Royal Salmon:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 11 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

Abonner