Norway Royal Salmon ASA (NRS): Uttalelse fra styret i NRS

Report this content

Styret i Norway Royal Salmon ASA viser til det pliktige tilbudet fra NTS ASA og det varslede frivillige tilbudet fra SalMar ASA. Styret er blitt informert om at aksjonærer med mer enn 10% av aksjekapitalen (inkludert Egil Kristoffersen & Sønner AS) har til hensikt å akseptere budet fra NTS ASA til NOK 240 per aksje før utløpet av tilbudsperioden for tilbudet kl 16:30 (europeisk tid) i dag (26. august 2021). Slike aksepter vil medføre at NTS ASA blir eier av mer enn 50% av aksjene i NRS og vil gjøre det umulig å oppfylle vilkåret om minimumsaksept på 50% i det varslede budet fra SalMar ASA.

Budet fra NTS ASA utløper kl 16:30 (europeisk tid) i dag.

Abonner