Norway Royal Salmon ASA (NRS): Vellykket plassering av rettet emisjon

Report this content

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, SOUTH AFRICA, NEW ZEALAND, JAPAN OR THE UNITED STATES, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL

Trondheim, 31. mars 2022: Det vises til børsmelding 30. mars 2022 kl. 16:30 (CEST) hvor Norway Royal Salmon ASA ("NRS" eller "Selskapet") kunngjorde en planlagt rettet emisjon av nye aksjer i Selskapet ("Tilbudsaksjene") for å generere et bruttoproveny på ca. NOK 1,9 milliarder (den "Rettede Emisjonen").

Selskapet er fornøyde med å kunne annonsere at den Rettede Emisjonen ble vellykket plassert og at styret ("Styret") har tildelt 9 340 693 Tilbudsaksjer i den Rettede Emisjonen til tegningskurs NOK 202,- per aksje ("Tegningskursen"), hvilket genererer et bruttoproveny på ca. NOK 1 905 millioner. Den Rettede Emisjonen tiltrakk seg betydelig interesse både fra eksisterende aksjonærer og fra nye høykvalitets nordiske og internasjonale aksjonærer.  ABG Sundal Collier var tilrettelegger for den Rettede Emisjonen ("Tilretteleggeren").

Tegningskursen utgjør:

  • 8,2% rabatt til siste sluttkurs på NOK 220
  • 6,7% rabatt til gårdagens volumveide snittkurs (VWAP) på NOK 216,74
  • 0,3% rabatt til VWAP på NOK 202,65 siden børsmeldingen den 17. mars 2022 om Selskapets intensjon om gjennomføre den Rettede Emisjonen (i form av innkalling til en ekstraordinær generalforsamling)
  • 0,5% rabatt til sluttkurs den 16. mars 2022 på NOK 203.00, siste handelsdag før børsmeldingen om intensjonen om å gjennomføre den Rettede Emisjonen
  • 6% premie til VWAP siden Selskapets børsmelding om signering av aksjekjøpsavtale og sammenslåing med SalmoNor den 11. januar 2022
  • 28% premie til siste sluttkurs før Selskapets børsmelding om signering av aksjekjøpsavtale og sammenslåing med SalmoNor den 11. januar 2022

Selskapet har til intensjon å bruke provenyet fra den Rettede Emisjonen til å finansiere Kontantvederlaget (som definert nedenfor) i Selskapets planlagte oppkjøp av SalmoNor AS ("SalmoNor") fra NTS ASA ("NTS"), hvor kjøpesummen er avtalt gjort opp gjennom 68,14% vederlagsaksjer i NRS ("Aksjevederlaget") og 31,86% kontanter ("Kontantvederlaget").

Gjennomføring av den Rettede Emisjonen er betinget av (i) vedtak på ekstraordinær generalforsamling i Selskapet ("EGFen"), som vil bli avholdt 7. april 2022, om å forhøye aksjekapitalen til Selskapet ved å utstede Tilbudsaksjene og Aksjevederlaget og (iii) at Selskapets avtale med NTS om kjøp av samtlige aksjer i SalmoNor ikke er blitt gyldig terminert før eller på generalforsamlingsdatoen. Vedrørende vilkår (i), foreslår Styret at EGFen den 7. april 2022 treffer vedtak om å gjennomføre den Rettede Emisjonen og utstede Aksjevederlaget på de vilkår som fremgår av vedlagte vedtak.

Betingede tildelinger og betalingsinstruks for den Rettede Emisjonen vil bli meldt til investorene på eller rundt 31. mars 2022.

Oppgjør av den Rettede Emisjonen forventes å finne sted på eller rundt 11. april 2022 på ytelse-mot-ytelse basis forutsatt at enten (i) Selskapet og Tilrettelegger etablerer et aksjelånsarrangement med NTS i henhold til transaksjonsavtalen mellom NTS og NRS eller (ii) Selskapet inngår en avtale om forhåndsbetaling med Tilretteleggeren. Dersom Selskapet ikke er i stand til å etablere et aksjelånsarrangement som dekker alle Tilbudsaksjene vil Selskapet levere inntil 8.714.438 Tilbudsaksjer som noterte aksjer med samme ISIN-nummer som Selskapets eksisterende aksjer, og resterende Tilbudsaksjer vil bli levert under et separat ISIN-nummer og vil ikke tas opp til notering på Oslo Børs før et noteringsprospekt er blitt offentliggjort av Selskapet.

Under forutsetning av at den Rettede Emisjonen og utstedelse av Aksjevederlaget gjennomføres, vil Selskapet etter registrering av nevnte kapitalforhøyelser, ha en samlet aksjekapital på NOK 73 167 659

fordelt på 73 167 659 aksjer, hver pålydende NOK 1,00.

Den Rettede Emisjonen innebærer en fravikelse av aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne Tilbudsaksjene. Styret har vurdert den Rettede Emisjonen i lys av likebehandlingskravene i den norske allmennaksjeloven, den norske verdipapirhandelloven, reglene om likebehandling i Regelbok II for selskaper notert på Oslo Børs og Oslo Børs' retningslinjer for likebehandling, og anser at den foreslåtte Rettede Emisjonen er i samsvar med disse forpliktelsene. Styret anser at det vil være i Selskapets og aksjonærenes felles interesse å innhente egenkapital gjennom en rettet emisjon, særlig i lys av rådende markedsforhold. Styret har blant annet lagt vekt på at det er nødvendig å sikre finansiering av oppkjøpet av SalmoNor. Styret har på denne bakgrunn konkludert med at den Rettede Emisjonen er i samsvar med disse kravene.

Selskapet vil, forutsatt gjennomføring av den Rettede Emisjonen, vurdere å gjennomføre en etterfølgende reparasjonsemisjon av nye aksjer ("Reparasjonsemisjonen"). Hvis Reparasjonsemisjonen gjennomføres vil størrelsen og strukturen på denne være i samsvar med markedspraksis. Eksisterende aksjonærer som blir tildelt aksjer i den Rettede Emisjonen, samt eksisterende aksjonærer som uttrykkelig besluttet ikke å delta i den Rettede Emisjonen, vil ikke være kvalifisert til å delta i Reparasjonsemisjonen. Selskapet forbeholder seg retten, etter eget skjønn, til ikke å gjennomføre, eller å avlyse, Reparasjonsemisjonen, og Reparasjonsemisjonen vil under enhver omstendighet være betinget av at EGFen godkjenner den Rettede Emisjonen.

Rådgivere:

ABG Sundal Collier ASA er enetilrettelegger, og Advokatfirmaet Wiersholm AS er juridisk rådgiver for NRS i forbindelse med den Rettede Emisjonen. AGP Advokater AS er juridisk rådgiver for Tilretteleggeren.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Klaus Hatlebrekke, Interim CEO: +47 975 16 757

Ola Loe, CFO: + 47 911 79 411

Om Norway Royal Salmon ASA:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 21 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Important Notice

This announcement is not, and does not form a part of, any offer to sell, or a solicitation of an offer to purchase, any securities of the Company. The distribution of this announcement and other information may be restricted by law in certain jurisdictions. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into any jurisdiction in which such distribution would be unlawful or would require registration or other measures. Persons into whose possession this announcement or such other information should come are required to inform themselves about and to observe any such restrictions.

The securities referred to in this announcement have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "US Securities Act"), and accordingly may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from the registration requirements of the US Securities Act and in accordance with applicable U.S. state securities laws. The Company does not intend to register any part of the offering or their securities in the United States or to conduct a public offering of securities in the United States. Any sale in the United States of the securities mentioned in this announcement will be made solely to "qualified institutional buyers" as defined in Rule 144A under the US Securities Act.

In any EEA Member State, this communication is only addressed to and is only directed at qualified investors in that EEA Member State within the meaning of the EU Prospectus Regulation, i.e., only to investors who can receive the offer without an approved prospectus in such EEA Member State. The expression "EU Prospectus Regulation" means Regulation 2017/1129 as amended together with any applicable implementing measures in any EEA Member State.

This communication is only being distributed to and is only directed at persons in the United Kingdom that are (i) investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services  and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the "Order") or (ii) high net worth entities, and other persons to whom this announcement may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "relevant persons"). This communication must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or investment activity to which this communication relates is available only for relevant persons and will be engaged in only with relevant persons. Persons distributing this communication must satisfy themselves that it is lawful to do so.

Matters discussed in this announcement may constitute forward-looking statements. Forward-looking statements are statements that are not historical facts and may be identified by words such as "believe", "expect", "anticipate", "strategy", "intends", "estimate", "will", "may", "continue",  "should" and similar expressions. The forward-looking statements in this release are based upon various assumptions, many of which are based, in turn, upon further assumptions. Although the Company believes that these assumptions were reasonable when made, the assumptions are inherently subject to significant known and unknown risks, uncertainties, contingencies and other important factors which are difficult or impossible to predict and are beyond the Company's control.

Actual events may differ significantly from any anticipated development due to a number of factors, including without limitation, changes in investment levels and need for the Company's services, changes in the  general economic, political and market conditions in the markets in which the Company operates, the Company's ability to attract, retain and motivate qualified personnel, changes in the Company's ability to engage in commercially acceptable acquisitions and strategic investments, and changes in laws and regulation and the potential impact of legal proceedings and actions. Such risks, uncertainties, contingencies and other important factors could cause actual events to differ materially from the expectations expressed or implied in this release by forward-looking statements. The Company does not provide any guarantees that the assumptions underlying the forward-looking statements in this announcement are free from errors nor does it accept any responsibility for the future accuracy of the opinions expressed in this announcement or any obligation to update or revise the statements in this announcement to reflect subsequent events. You should not place undue reliance on the forward-looking statements in this document.

The information, opinions and forward-looking statements contained in this announcement speak only as at its date, and are subject to change without notice. The Company does not undertake any obligation to review, update, confirm, or to release publicly any revisions to any forward-looking statements to reflect events that occur or circumstances that arise in relation to the content of this announcement.

Neither the Manager nor any of its respective affiliates make any representation as to the accuracy or completeness of this announcement and none of them accept any responsibility for the contents of this announcement or any matters referred to herein.

This announcement is for information purposes only and is not to be relied upon in substitution for the exercise of independent judgment. It is not intended as investment advice and under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy any securities or a recommendation to buy or sell any securities in the Company. Neither the Manager nor any of its affiliates accept any liability arising from the use of this announcement.

This announcement is an advertisement and is not a prospectus for the purposes of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on prospectuses to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC (as amended) as implemented in any Member State.

This information is considered to be inside information pursuant to the EU Market Abuse Regulation, and is subject of the disclosure requirements of section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

The stock exchange announcement was published by Bjørn Kleven, Group Accounting Manager of Norway Royal Salmon ASA at the time set out above.

Abonner

Dokumenter og linker