Norway Royal Salmon ASA (NRS): Annonsering av resultat av Fairness Opinion

Report this content

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, HONG KONG OR THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL. THIS ANNOUNCEMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR PURCHASE ANY OF THE SECURITIES DESCRIBED HEREIN.

Det refereres til NRS ASA («NRS») sin børsmelding 11 januar om signering av avtale hvor NRS Farming AS kjøper 100% av aksjene i SalmoNor AS fra NTS ASA («NTS») («Transaksjonen»).

Det uavhengige styret i NRS har i dag mottatt en uavhengig rimelighetsvurdering («Fairness Opinion») fra ABG Sundal Collier ASA («ABG») som konkluderer med at verdsettelsen av SalmoNor AS er rimelig («fair») fra et finansielt synspunkt.

NRS vil holde en digital konferanse kl 1200 i dag 13. januar for å gå gjennom SalmoNor og Transaksjonen. Vennligst bruk følgende link for å få tilgang til webcast via Microsoft Teams:

 Norway Royal Salmon | Transaction Update Webcast

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Interim CEO, Klaus Hatlebrekke, +47 975 16 757

CFO, Ola Loe, +47 911 79 411

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

Om den ovenstående linken til Teams ikke fungerer, vennligst kopier inn følgende url:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzMyMTg4MTEtNjhmYy00MDlmLWI4NWItN2RkNzNkNTBhODhk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224cbfea0a-b872-47f0-b51c-1c64953c3f0b%22%2c%22Oid%22%3a%229dd306f2-be12-4fa5-b89a-0e445936890c%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Abonner