Norway Royal Salmon ASA (NRS): Flaggepliktig handel og melding om planlagt nedsalg etter utløst tilbudsplikt

Report this content

Det vises til børsmelding fra NTS ASA ("NTS") offentliggjort i dag på ticker "NTS" vedrørende gjennomføring av avtale med Måsøval Eiendom AS (herav «Måsøval») om kjøp av aksjer i Norway Royal Salmon ASA ("NRS") ("Transaksjonen").

Betingelser for gjennomføring av Transaksjonen er oppfylt og Transaksjonen er nå gjennomført. NTS' datterselskap, Midt-Norsk Havbruk AS ("MNH") har følgelig ervervet 6.299.635 aksjer i NRS, tilsvarende 14,45% av totalt antall aksjer og stemmer i NRS.  Aksjene er fordelt på 6.234.200 aksjer som er ervervet til NOK 209 per aksje, og 65.435 aksjer som er mottatt som utbytteaksjer. 

Etter gjennomføring av Transaksjonen kontrollerer Måsøval ikke lenger noen aksjer i NRS.

Etter gjennomføring kontrollerer NTS ASA, direkte og indirekte gjennom MNH, 13.440.729 aksjer i NRS, tilsvarende 30,84% av totalt antall aksjer og stemmer i NRS.

Etter kjøp av aksjene i NRS vil NTS, direkte og indirekte gjennom MNH, på konsolidert basis sammen med 1.624.607 aksjer eid av Gåsø Næringsutvikling AS (et selskap kontrollert av Helge Gåsø, styremedlem og største enkeltstående eier i NTS og styreleder i NRS) kontrollere 15.065.336 aksjer i NRS, tilsvarende 34,57% av antall utestående aksjer og stemmer i NRS. MNH har dermed gjennom Transaksjonen utløst tilbudsplikt på samtlige utestående aksjer i NRS, som ikke er eid av den konsoliderte gruppen, til NOK 209 per aksje.

Den konsoliderte gruppen, herunder MNH, har ikke til hensikt å fremme pliktig tilbud, og vil følgelig ta sikte på å selge seg ned under tilbudspliktsgrensen innen utløpet av fristen på 4 uker, jf. verdipapirhandelloven § 6-9. Melding om salg kan endres til melding om tilbud i samsvar med vilkårene inntatt i verdipapirhandelloven § 6-8 (4).

Abonner