Norway Royal Salmon ASA (NRS): Meldepliktig handel for nærstående av primærinnsider

Report this content

I forbindelse med fremsettelse av pliktig tilbud i henhold til verdipapirhandelloven kapittel 6, har NTS ASA ("NTS") i dag inngått avtale med Gåsø Næringsutvikling AS ("Gåsø Næringsutvikling") om kjøp av samtlige 1.624.607 aksjer i Norway Royal Salmon ASA ("NRS") eid av Gåsø Næringsutvikling, tilsvarende 3,72% av totalt antall aksjer og stemmer i NRS.

Etter gjennomføring av transaksjonen vil ikke Gåsø Næringsutvikling lenger eie aksjer i NRS. Overdragelsen vil skje til tilbudsprisen og oppgjør vil skje i forkant av utløpet av tilbudsperioden i det pliktige tilbudet.

Videre har NTS i forbindelse med finansieringen av det pliktige tilbudet pantsatt 91,094  aksjer i NRS til fordel for Nordea Bank Apb, filial i Norge.

NTS er definert som nærstående foretak til styreleder og primærinnsider i NRS, Helge Gåsø.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter MAR artikkel 19. nr. 3 og verdipapirhandelloven §5-12.