Norway Royal Salmon ASA:  Utbytteinformasjon

Det vises til børsmelding 9. mai 2019 med innkalling til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ("Selskapet") 6. juni 2019 (vedtaksdato).

I tråd med innkallingen, foreslår styret i Selskapet at det utbetales et utbytte for 2018 med NOK 6,00 per aksje, ved en kontantutdeling på NOK 4,20 per aksje samt utdeling av aksjer i Selskapet fra Selskapets beholdning av egne aksjer. Basert på aksjenes volumvektede gjennomsnittskurs på Oslo Børs i de fem handelsdagene fra 24. til 31. mai 2019, foreslår styret at antall aksjer til utdeling fastsettes til 388 100. For hver aksje den enkelte aksjonær i Selskapet eier per 6. juni 2019 (siste dag inklusive) slik dette fremkommer av aksjeeierregisteret i VPS 11. juni 2019 (eierregisterdato), vil vedkommende motta 0,0090 aksjer i Selskapet, slik at for hver 111,3479 aksjer eid i Selskapet vil aksjonæren motta én aksje i Selskapet. Antallet aksjer den enkelte VPS-registrerte aksjonær vil motta, vil bli rundet opp til nærmeste hele antall aksjer.

Forutsatt at generalforsamlingen fatter beslutning i tråd med styrets forslag, vil aksjene handles eksklusiv rett til utbytte fra og med 7. juni 2019 (ex-dato). Utbyttet vil bli utbetalt og aksjene overført på eller omkring 17. juni 2019 (betalingsdato).

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 

Ola Loe, CFO: + 47 911 79 411

Om Norway Royal Salmon:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 39 426 tonn MTB for lakseoppdrett fordelt på 34 746 tonn MTB i Region Nord lokalisert i Vest-Finnmark og Troms og 4 680 tonn MTB i Region Sør i området omkring Haugesund. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 3 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 10 oppdrettskonsesjoner, samt Arctic Fish på Island. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Abonner