Norway Royal Salmon ASA evaluerer strategiske muligheter

Report this content

 Styret i Norway Royal Salmon ASA ("Styret"; "NRS") refererer til NTS ASA sitt pliktige tilbud om kjøp av alle utestående aksjer i NRS kunngjort den 16. juli 2021.

Styret anbefaler aksjonærene i NRS om ikke å akseptere tilbudet. Etter Styrets syn reflekterer ikke tilbudsprisen de underliggende verdiene i NRS.

Styret har i forbindelse med tilbudet engasjert Arctic Securities AS som finansiell rådgiver og Advokatfirmaet Wiersholm AS som juridisk rådgiver. Styret vil sammen med rådgiverne vurdere alternativer for selskapet og aksjonærene.

Det gjøres også oppmerksom på at enhver aksept av tilbudet fra NTS ASA er ugjenkallelig. Dette innebærer at en aksjonær som aksepterer tilbudet ikke kan trekke aksepten tilbake selv om det skulle komme et bedre tilbud. Aksjonærer som likevel vurderer å akseptere budet anbefales derfor uansett å vente med å ta stilling til dette til siste dag i tilbudsperioden slik at muligheten for å godta et bedre tilbud på et senere tidspunkt opprettholdes.

Styret vil publisere en formell uttalelse vedrørende tilbudet i henhold til verdipapirhandelloven § 6-16 senest en uke før utløpet av tilbudsperioden. Det har blitt avklart med Oslo Børs at det er Styret, utenom styrets leder Helge Gåsø (som er nærstående til NTS ASA, og dermed har unntatt seg selv fra å delta i Styrets vurdering av tilbudet), som vil avlegge Styrets vurdering i henhold til § 6-16 i verdipapirhandelloven.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Eva Kristoffersen, styrets nestleder, +47 992 79 311.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Meldingen offentliggjøres på vegne av Norway Royal Salmon ASA av Bjørn Kleven, konsernregnskapssjef, kl. 21.45, 21. juli 2021. 

Abonner