Norway Royal Salmon: Meldepliktig handel – kjøp av egne aksjer

Norway Royal Salmon ASA (NRS) har i dag benyttet sin kontraktsmessige rett til å kjøpe 300.000 egne aksjer til kurs NOK 184,00 per aksje, samtidig som eksisterende TRS (Total Return Swap) er redusert med samme antall aksjer. Etter denne transaksjonen eier NRS 363.189 egne aksjer og har kontraktmessig rett til 1.475.377 egne aksjer, tilsvarende totalt 4,22 % av aksjekapitalen i selskapet.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

Finansdirektør Ola Loe, 9117 9411.

Kontakter

  • Norway Royal Salmon ASA
    Ferjemannsveien 10, 7014 Trondheim Postboks 2608, Sentrum 7414 Trondheim
    +47 73 92 43 00
  • Ola Loe

    Finansdirektør

Abonner