Norway Royal Salmon: Nøkkelinformasjon ved utbytte

Utbyttebeløp: 5,20 per aksje

Annonsert valuta: NOK

Siste dag inklusive: 31. mai 2018

Ex-dato: 1. juni 2018

Eierregisterdato: 4. juni 2018

Betalingsdato: På eller omkring 8. juni 2018

Vedtaksdato: 31. mai 2018

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 

Ola Loe, CFO: + 47 911 79 411

Abonner