Q3 18 – Operasjonell EBIT på MNOK 35

Report this content

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for tredje kvartal 2018 på MNOK 35 og en EBIT pr. kg på NOK 22,10. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 192 og NOK 19,29.

- Vi har gjennom kvartalet hatt fokus på å bygge biomasse og biomassen i sjøen er økt med 71 % fra utgangen av forrige kvartal. Dette har resultert i et lavt slaktekvantum for kvartalet. Vi har hatt en positiv utvikling i produksjonskostnaden fra forrige kvartal i Region Nord, uttaler konsernsjef Charles Høstlund.

Netto rentebærende gjeld er i kvartalet økt med MNOK 87 til MNOK 500, etter utbetaling for kjøp av 800 tonn MTB og økning av biomassen med 11 927 tonn. Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet er på MNOK 2 243 som gir en egenkapitalandel på 55 %. Avkastningen på sysselsatt kapital for de fire siste kvartalene er på 30 %.

Region Nord

Region Nord oppnådde en operasjonell EBIT i tredje kvartal 2018 på MNOK 53,0 mot MNOK 155,3 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 22,27 mot NOK 18,85 i tilsvarende kvartal i fjor.

Region Sør

Region Sør oppnådde en operasjonell EBIT i tredje kvartal 2018 på MNOK 1,8 mot MNOK 46,3 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 18,05 mot NOK 20,91 i tilsvarende kvartal i fjor.

NRS slaktet et volum på 2 478 tonn sløyd vekt i kvartal, som er 76 % lavere enn tilsvarende kvartal forrige år. Kvartalets slaktevolum fordeler seg med 2 379 tonn i Region Nord og
100 tonn i Region Sør. For 2018 forventes slaktevolumet å bli 36 000 tonn, som er en økning på 13 % fra 2017. For 2019 forventes slaktevolumet å bli 40 000 tonn, som er en økning på 11 % fra 2018. Estimert smoltutsett for 2018 er 10,8 millioner stykk. Solgt kvantum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 14 945 tonn laks, som er 33 % lavere enn tilsvarende kvartal forrige år.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

  • Konsernsjef Charles Høstlund, 994 18 449
  • Finansdirektør Ola Loe, 911 79 411.

Om Norway Royal Salmon ASA

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 39 426 tonn MTB for lakseoppdrett fordelt på 34 746 tonn MTB i Region Nord lokalisert i Vest-Finnmark og Troms og 4 680 tonn MTB i Region Sør i området omkring Haugesund. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 3 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 10 oppdrettskonsesjoner, samt Arctic Fish på Island. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.