ADMINISTRERENDE DIREKTØR FRATRER

Svein Hov Skjelle har meddelt styret i Norwegian Property at han ønsker å fratre som administrerende direktør. Skjelle har blitt enig med styret om fratredelse senest ved utgangen av desember 2017, og styret starter umiddelbart arbeidet med å rekruttere ny administrerende direktør.

- Svein Hov Skjelle har bidratt sterkt til Norwegian Propertys solide utvikling gjennom mange år, først som finansdirektør og de siste to årene som administrerende direktør. Vi takker for hans utrettelige arbeid for å bygge selskapet til en robust aktør, sier styreleder Martin Mæland.

- Med unntak av en periode i 2009 og 2010 har jeg jobbet i Norwegian Property siden 2006. Det har vært mange spennende utfordringer i et selskap i stadig endring. Norwegian Property er nå et fokusert eiendomsselskap med eiendommer av høy kvalitet og solid balanse. Det er derfor et godt tidspunkt å søke nye utfordringer, sier Svein Hov Skjelle.

Kontakt:

Styrets leder, Martin Mæland, telefon         907 910 79

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 32 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 14,3 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner