Årsrapport for 2009

Vennligst se årsrapporten for Norwegian Property for 2009 vedlagt.

Rapporten er også tilgjengelig på www.norwegianproperty.no eller fra følgende link: http://www.ipdf.no/NPro_arsrapport2009_iPDF.pdf.

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner

Dokumenter og linker