Avholdt ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA

Norwegian Property ASA avholdt i dag 3. februar 2010 ekstraordinær generalforsamling.

 

Alle vedtak ble fattet i henhold til innkallingen, herunder endring av vedtektenes § 8. Videre ble styret gitt to fullmakter til å forhøye aksjekapitalen, hver med inntil 22 663 000 kroner hvilket tilsvarer noe under 10 prosent av eksisterende aksjekapital.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

 

Norwegian Property

 

Elise Heidenreich

Direktør Investor Relations

Tel: +47 95 14 11 47

E-post: elise.heidenreich@norwegianproperty.no

 
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner