Avholdt ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA (NPRO)

Norwegian Property ASA har i dag avholdt ekstraordinær generalforsamling. Alle vedtak ble fattet i tråd med innstillingen fra valgkomiteen.

Generalforsamlingen valgte følgende styre frem til ordinær generalforsamling i 2016:

  • Henrik A. Christensen, styrets leder

  • Bjørn Henningsen, styremedlem

  • Nils K. Selte, styremedlem

  • Camilla Hagen Sørli, styremedlem

  • Cecilie Astrup Fredriksen, styremedlem

  • Varamedlem: Espen D. Westeren

Vedlagt følger signert protokoll fra generalforsamlingen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Svein Hov Skjelle, Finans- og investeringsdirektør
Telefon: +47 930 55 566
Email: shs@npro.no

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 39 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 14,7 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no