ENDRINGER I STYRET I NORWEGIAN PROPERTY ASA

Styret i Norwegian Property ASA og selskapets valgkomite har blitt informert av styremedlemmene Nils K. Selte og Camilla Hagen Sørli om at begge ønsker å fratre som styremedlemmer i Norwegian Property ASA med umiddelbar virkning. Nils K. Selte og Camilla Hagen Sørli er henholdsvis administrerende direktør og prosjektleder i Canica AS. Det vises for øvrig til børsmelding datert 15.1.2015 hvor det fremgår at Canica AS har solgt alle sine aksjer i Norwegian Property ASA.

Selskapets ordinære generalforsamling vil finne sted 9. april 2015. Valgkomiteen vil fremme sin innstilling til valg av nye styremedlemmer senest til den ordinære generalforsamlingen.

Styreleder Henrik Christensen, tel: 90 96 76 83

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 39 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 14,7 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Abonner