Endringer i styret i Norwegian Property ASA

Styret i Norwegian Property ASA har blitt informert av styremedlem Espen D. Westeren at han ønsker å fratre som styremedlem i Norwegian Property ASA med umiddelbar virkning.

Espen D. Westeren er investeringsrådgiver i Frontline Corporate Services og Seatankers Management i London.

Kontakt: Styreleder Henrik A. Christensen - tel +47 909 67 683

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 40 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 15,1 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Abonner