Fredrik W. Baumann ny utviklingsdirektør i Norwegian Property

Fredrik W. Baumann (48)  er ansatt som ny utviklingsdirektør i Norwegian Property ASA.

 

"Jeg er svært tilfreds med ansettelsen av Fredrik W. Baumann som ny utviklingsdirektør i Norwegian Property. Med sin brede bransjeerfaring vil han være et positivt, og viktig bidrag til selskapets videre utvikling," sier administrerende direktør i Norwegian Property Olav Line".

 

Fredrik W.Baumann (48) er i dag administrerende direktør i OKK Entreprenør AS. Baumann har tidligere vært prosjektdirektør i Avantor AS, hvor han sist ledet BI Nydalen Campus som fikk Cityprisen i 2006, og har før det hatt ulike stillinger innenfor prosjekt- og byggledelse i bl.a. CoNova AS og PABAS. Baumann tiltrer stillingen 4. januar 2011.

 

Oslo, 24.november 2010

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner