Innkalling til ekstraordinær generalforsamlingInnkalling til ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property følger vedlagt. Generalforsamlingen avholdes på Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Aker Brygge, Oslo, onsdag 3. februar 2010 kl 12.00.

Innkallingen med påmelding sendes til hver enkelt aksjonær og er videre tilgjengelig på selskapets hjemmesider www.norwegianproperty.no.

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner

Dokumenter og linker