INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Vedlagt følger innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA.

Generalforsamlingen avholdes fredag 10. oktober 2014 kl. 11.00 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26 i Oslo.

Innkallingen sendes til hver enkelt aksjonær og er videre tilgjengelig på selskapets hjemmesider www.norwegianproperty.no. Valgkomiteens forslag til styre og valgkomite vil offentliggjøres som børsmelding så snart innstillingen er klar, og vil også være tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

Svein Hov Skjelle
Finans- og investeringsdirektør
Telefon: 930 55 566
Email: shs@npro.no

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 39 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 14,7 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no