Innkalling til generalforsamling 2008

Innkalling til Norwegian Propertys ordinære generalforsamling
følger vedlagt. Generalforsamlingen avholdes i Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo, tirsdag 20. mai 2008 kl 16.00.
 
Trykt utgave av innkallingen sendes til hver enkelt aksjonær sammen med årsberetning.
 
 

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner

Dokumenter og linker