Innkalling til ordinær generalforsamling

Vennligst se innkalling til ordinær generalforsamling i Norwegian Property vedlagt. Generalforsamlingen avholdes tirsdag 4. mai 2010 kl 12.00 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26 i Oslo.

Innkallingen sendes til hver enkelt aksjonær og er videre tilgjengelig på selskapets hjemmesider www.norwegianproperty.no.

Skjema for påmelding og avgivelse av fullmakt er vedlagt innkallingen.

Øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen gjøres tilgjengelige på selskapets hjemmeside www.norwegianproperty.no, jf vedtektenes § 8 siste avsnitt.

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner

Dokumenter og linker