MELDEPLIKTIG HANDEL

 

Aili Klami, direktør utleie og marked, har kjøpt 7 000 aksjer i Norwegian Propety ASA til kurs 8,50 kroner. Ny beholdning etter kjøpet er 7 000 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

 

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 48 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 15,6 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med lav ledighetog høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner