Meldepliktig handel - tildeling av aksjer til primærinnsidere

Administrerende direktør Olav Line er i forbindelse med den rettede emisjonen blitt tildelt 54 000 aksjer i Norwegian Property ("NPRO") til en tegningskurs på NOK 12,- per aksje. Line har 62 000 aksjer i NPRO etter transaksjonen.

 

CFO Svein Hov Skjelle er tildelt 34 000 aksjer I NPRO til en tegningskurs på NOK 12,- per aksje. Skjelle har 34 000 aksjer etter transaksjonen.

 

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl

(Norwegian Securities Trading Act)

 

 

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner