Norwegian Property AS - Vellykket første emisjon i Norwegian Property AS

(Oslo, 18. mai 2006) Norwegian Property har hentet inn 3,2 milliarder kroner i egenkapital, gjennom en emisjon mot finansielle investorer og en tinginnskudd-emisjon mot eiendomsinvestorer. Norske og utenlandske finansielle investorer har skutt inn 1,75 milliarder kroner i selskapet. I emisjonen mot eksterne investorer ble det tegnet aksjer for over 9 milliarder kroner, noe som tilsvarer en overtegning på mer enn 5 ganger, på emisjonskurs 50 kroner per aksje.
 
I forbindelse med etableringen av Norwegian Property AS er det gjennomført en emisjon mot finansielle investorer i Norge og utlandet og det er avtalt gjennomføring av en tinginnskudd-emisjon mot eiendomsinvestorer som har deltatt i etableringen av selskapet. Disse emisjonene bidrar samlet med ca 3,2 milliarder kroner i egenkapital.
 
Etableringen av selskapet er meget godt mottatt hos både norske og utenlandske investorer, som tegnet seg for totalt 9,3 milliarder kroner på kurs 50 kroner. Det ble hentet inn 1.75 milliarder kroner. Emisjonen var dermed 5,3 ganger overtegnet. Utenlandske investorer fra USA, UK, Sverige og Frankrike bidro med om lag 60 prosent av egenkapitalen i den første emisjonen. Emisjonen ble gjennomført av SEB Enskilda og Pareto Securities.
 
Samtidig vil norske eiendomsinvestorer, som deltok i etableringen av selskapet, bidra med ytterligere om lag 1,4 milliarder i egenkapital. Dette skjer ved at de mottar aksjer i selskapet som delvis oppgjør for salg av eiendom. Denne tinginnskudd-emisjonen er avtalt med gjennomføring i juni måned.
 
Etter emisjonene vil Norwegian Property ASA en markedsverdi på om lag 3,2 milliarder kroner, gitt en kurs på 50 kroner per aksje. Selskapet vil initielt ha om lag 100 aksjonærer, hvorav utenlandske investorer har en eierandel på 31 prosent.
 
- Vi har fått en fantastisk mottagelse i markedet. Selskapet har allerede en betydelig markedsverdi, en bred og god aksjonærsammensetning, samt en høy andel fri flyt og god spredning av aksjene. Dette gir et meget godt grunnlag for god likviditet i selskapets aksjer, sier styreleder Knut Brundtland.
 
For oversikt over de 20 største aksjonærene, se neste side. Oversikten viser pro forma eierandeler etter emisjon gjennomført i forrige uke og avtalt tinginnskudd-emsisjon som gjennomføres i juni:  
 
 


Navn
Land
% andel
1
A. Wilhelmsen*
NO
24,6 %
2
Fram Mgmt*
NO
11,2 %
3
Alpine
US
2,3 %
4
CSFB PS
UK
2,3 %
5
Eton Park
UK
2,3 %
6
Mercury
US
2,3 %
7
Odin
NO
2,3 %
8
QVT
US
2,3 %
9
Range Capital
UK
2,3 %
10
Vital Forsikring
NO
2,3 %
11
Millennium Global
UK
1,9 %
12
Opplysningsvesenets Fond
NO
1,8 %
13
Mason Street Advisors (NWML)
US
1,4 %
14
Orkla ASA
NO
1,2 %
15
AG Invest
NO
1,1 %
16
Catella
SE
1,1 %
17
Lani Invest
NO
1,1 %
18
Ventor
NO
1,1 %
19
Trond Mohn
NO
1,0 %
20
Lehman
UK
1,0 %
Andre
32,7 %
TOTALT
100,0 %
* Selger eiendom til selskapet
 

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner

Dokumenter og linker