Norwegian Property ASA - Presentasjon av frivillig bud på Norgani Hotels ASA

Norwegian Property ASA presenterer det frivillige tilbud om å kjøpe samtlige utestående aksjer i Norgani Hotels.
 
Presentasjonen holdes ved CEO Petter Jansen og CIO Dag Fladby.
Sted: Felix Konferansesenter, "Norges Brannkasse", Bryggetorget 3, Oslo.
Tid: 11:00.
 
Webcast
Presentasjonen overføres live på

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner