Norwegian Property ASA - Presentasjon Av Resultater For 1. Kvartal 2007

Norwegian Property ASA presenterer resultatene for 1. kvartal 2007 fredag 4. mai kl. 08:30.
 
Presentasjonen holdes ved CEO Petter Jansen og CFO Svein Hov Skjelle.
Sted: Felix Konferansesenter, "Norden", Bryggetorget 3, Oslo.
Tid: 08:30.
Frokost serveres fra 08:15.
 
Webcast
Presentasjonen overføres live på

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner