Norwegian Property fjerde kvartal 2009: Ny strategisk retning for Norwegian Property

Norwegian Property ASA oppnådde et resultat før skatt og verdiendringer på NOK 72,9 millioner i fjerde kvartal 2009, opp 25 prosent sammenlignet med tilsvarende periode året før. Brutto leieinntekter beløp seg til NOK 430,1 millioner, som justert for salg av eiendommer tilsvarer en nedgang på 4,5 prosent fra fjerde kvartal 2008. Driftsresultat før verdiendringer ble NOK 342,2 millioner, sammenlignet med NOK 389,2 millioner i samme periode året før. Samlede verdiendringer for eiendomsporteføljen var -1,2 prosent i kvartalet, tilsvarende NOK -283,2 millioner, hvorav forretningseiendom hadde en positiv verdijustering på 0,2 prosent og hotellporteføljen ble justert ned med 3,5 prosent. Resultat før skatt beløp seg til NOK -276,3 millioner i fjerde kvartal 2009, sammenlignet med NOK -2 508,2 millioner i tilsvarende periode i 2008.

 

I fjerde kvartal har Norwegian Property reforhandlet til sammen 40 leiekontrakter, noe som resulterte i en samlet leieøkning på 18,8 prosent for disse kontraktene.

 

Konsernsjef Olav Line sier i en kommentar:

 

"Norwegian Property leverer resultater for fjerde kvartal 2009 som gjenspeiler stabil, god drift i selskapet, og en tilfredsstillende kontantstrøm. Markedsmessig har 2009 vært et utfordrende år, men for kontoreiendommer synes markedet å være i ferd med å snu, og det forventes en forsiktig bedring fremover. Hotellmarkedet ligger noe etter i syklusen, men den negative utviklingen ventes å snu i slutten av 2010.

 

Etter kvartalets utløp har administrasjonen i samarbeid med styret gjennomført et omfattende strategiarbeid, og igangsatt en prosess med mål om å rendyrke Norwegian Property i to separate, selvstendige selskaper innen henholdsvis kontor- og hotellvirksomhet. Både kontor- og hotellvirksomheten skal videreutvikles til ledende eiendomsaktører innenfor sitt segment. Målet er langsiktig verdiskapning som helintegrerte eiendomsselskaper, med fokus på verdidriverne utleie, forvaltning, utvikling, transaksjoner og finansiering."

 

 

kontakt ir & presse


Administrerende direktør Olav Line
Telefon:               +47 48 25 41 49
E-post:                  olav.line@norwegianproperty.no

Finans- og investeringsdirektør Svein Hov Skjelle
Telefon:               +47 93 05 55 66
E-post:                  svein.hov.skjelle@norwegianproperty.no


Direktør Investor relations Elise Heidenreich-Andersen
Telefon                +47 95 14 11 47
E-post:                  eha@npro.no

 

 

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner

Dokumenter og linker