Norwegian Property forlenger leiekontrakt med NAV i Ibsenkvartalet

Norwegian Property har inngått avtale med NAV om forlengelse av leiekontrakten i Ibsenkvartalet i Oslo (C J Hambros plass 2) med 5 år fra 1. oktober 2011.

 

Leiekontrakten omfatter totalt omkring 9 200 kvadratmeter. Ny årlig leie øker med omkring 14  prosent fra tidligere leienivå.

 

Forlengelsen er gjort på "as-is" vilkår, uten investeringer fra utleiers side.

 

Direktør utleie og marked Aili Klami kommenterer:

 

"NAVs arealer i Ibsenkvartalet utgjør omkring 20 prosent av leiearealene som skal fornyes i 2011. Vi sikrer forlengelse av en statlig leietaker i fem år på bedre betingelser enn eksisterende kontrakt. Den nye kontrakten bekrefter at kontorleiemarkedet i Oslo er i bedring."

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

 

Norwegian Property ASA

 

Olav Line, konsernsjef

Tel. +47 48 25 41 49

 

Aili Klami, direktør utleie og marked

Tel. +47 95 26 45 55

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner