Norwegian Property forlenger leiekontrakt med Total i Stavanger

Norwegian Property har inngått avtale med Total E&P Norway AS om forlengelse av eksisterende leiekontrakt i Finnestadveien 44 i Stavanger til ny utløpsdato 31.12.2021.

 

Leiekontrakten omfatter kontorlokaler på totalt 22 032 m2, og avtalt årlig leie er i overkant av 30 millioner kroner, gjeldende fra 1. januar 2010. Leiebeløpet justeres årlig med 2,5 prosent.

 

Forlengelsen er gjort på "as-is" vilkår, uten investeringer fra utleiers side.

 

Eiendomsdirektør Aili Klami kommenterer:

 

"Det er gledelig å kunne bekrefte at Norwegian Property har inngått avtale om forlengelse av  eksisterende leiekontrakt i Finnestadveien i Stavanger. Avtalen er inngått på meget tilfredsstillende betingelser med en solid, god leietaker. Med en varighet på elleve år bidrar avtalen til å øke forutsigbarheten på selskapets forfallsprofil og kontantstrøm.

 

Norwegian Property har i dag en ledighet i kontorporteføljen på 2 prosent, noe som er langt under markedsnivå".

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

 

Norwegian Property ASA

 

Aili Klami, eiendomsdirektør

Tel. +47 95 26 45 55

 

Elise Heidenreich-Andersen, direktør investor relations

Tel. +47 95 14 11 47

 

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner