NORWEGIAN PROPERTY KJØPER DRAMMENSVEIEN 144

Norwegian Property ASA har inngått en avtale om kjøp av Drammensveien 144 for 356 millioner kroner. Eiendommen er fullt utleid med en langsiktig leiekontrakt til solid leietaker. Norwegian Property overtar en gunstig finansieringsløsning som gjør at investeringen tilfredsstiller selskapets krav til egenkapitalavkastning.  Eiendommen er lokalisert på Skøyen, hvor Norwegian Property allerede er en stor eiendomsbesitter.
 
Eiendommen består av totalt ca. 11.000 kvm og er fullt utleid til Hafslund ASA frem til utgangen av 2018. Årlig leie er ca 19 millioner kroner som justeres med 2,5 % årlig.  Netto yield er på ca. 5,3 %. I forbindelse med transaksjonen overtar Norwegian Property en allerede etablert finansiering (75 % belåningsgrad) til gunstige betingelser. Investeringen tilfredsstiller Norwegian Propertys avkastningskrav til egenkapitalen på mellom 13-15%.
 
Eiendommen er lokalisert sentralt på Skøyen, hvor Norwegian Property allerede har en betydelig eiendomsportefølje på ca. 117.000 kvm., noe som vil gi grunnlag for ytterligere effektivisering av drift og forvaltning.
 
 
Kontaktpersoner:
Administrerende direktør Petter Jansen  - telefon 900 98 728
Investeringsdirektør Dag Fladby - telefon 9089 1935
 
 
Kort om Norwegian Property:
 
*  Investerer i attraktive og sentralt beliggende næringseiendommer i de største byene i Norge.
* Har på kort tid investert ca 15 milliarder kroner i 42 kvalitetseiendommer
* Totalarealet på ca. 602 000 kvadratmeter gir årlig leieinntekt på ca. 902 millioner kroner.
* Porteføljen har tilnærmet null ledighet og en gjennomsnittlig gjenværende leieperiode på ca. 7,8 år.
* Norwegian Property ble børsnotert i november 2006.  Selskapet har ca. 1300 aksjonærer hvorav ca. 46% er kontrollert av utenlandske investorer.

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner