Norwegian Property kjøper kontorseksjoner i Terminalbygget på Aker Brygge

 

De fire seksjonene har et samlet kontorareal på ca. 2 500 m² og årlige leieinntekter beløper seg til ca. NOK 7 millioner. NPRO ser på denne transaksjonen som både finansielt og operasjonelt attraktiv.

Aker Brygge er et av de mest attraktive kontor-, shopping- og boligområdene i Oslo og et av NPROs hovedsatsningsområder. Selskapet har lansert omfattende planer for oppgradering og modernisering av Aker Brygge, med mål om å gjøre området enda mer attraktivt både som kontorområde og bydelssentrum i Oslo. Disse planene omfatter også Terminalbygget, og kjøpet anses i den sammenheng som strategisk. Bygget vil blant annet få en ny og mer distinkt glassfasade, som vil bli godt synlig i bybildet og klarere markere hovedinngangen til Aker Brygge. NPRO eier nå samtlige seksjoner i Terminalbygget.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Svein Hov Skjelle
Finans- og investeringsdirektør
Telefon: +47 930 55 566
Email: shs@npro.no

Elise Heidenreich-Andersen
Direktør Investor Relations
Telefon: +47 951 41 147
Email: eha@npro.no

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 48 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 15,6 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med lav ledighetog høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Abonner