Norwegian Property planlegger rettet emisjon

Norwegian Property ASA ("Norwegian Property" eller "Selskapet") planlegger en rettet emisjon på opp til om lag 10 prosent av selskapets aksjekapital. Formålet med emisjonen er å styrke selskapets balanse og å øke fleksibiliteten i forhold den pågående prosessen med å dele Norwegian Property i to selskaper, som annonsert den 23. februar 2010.

 

I tillegg til mulige delingsmodeller som omfatter fisjon og børsnotering, vil Norwegian Property også kunne vurdere industrielle alternativer eller andre strukturelle transaksjoner for hotellvirksomheten for å gjennomføre delingen, der dette er mest formålstjenlig med tanke på å skape aksjonærverdier. I vurderingen av alternative delingsmodeller, vil effekten de ulike modellene har på selskapets kapitalsituasjon bli hensyntatt.

 

Norwegian Property har engasjert ABG Sundal Collier Norge ASA og Pareto Securities AS som tilretteleggere for å gjennomføre den rettede emisjonen av nye aksjer, som vil rettes mot profesjonelle norske og internasjonale institusjonelle investorer (utenfor jurisdiksjoner som tillates fritaksregler under anvendelig verdipapirlovgivning) etter stengetid på Oslo Børs i dag. Den rettede emisjonen vil bli gjennomført gjennom en udokumentert "book-building"-prosess.  

 

Den planlagte rettede emisjonen vil omfatte opp til om lag 45 326 000 nye aksjer, tilsvarende opp til om lag 10 prosent av nåværende antall utestående aksjer i Norwegian Property, fullt utvannet.

 

Den rettede emisjonen er betinget av godkjennelse av styret i Norwegian Property. De nye aksjene vil bli utstedt i henhold til fullmakt gitt i ekstraordinær generalforsamling avholdt 3. februar 2010.

 
Tegningskursen vil bli bestemt gjennom en "book-building"-prosess. "Book-building"-perioden vil begynne i dag (10. mars 2010) klokken 17:30 (CET). Selskapet og dets tilretteleggere kan etter eget forgodtbefinnende beslutte å stenge "book-building"-prosessen på hvilket som helst tidspunkt, dog ikke tidligere enn klokken 19:00 (CET).
 
Minste tegning og tildeling i den rettede emisjonen har blitt satt til det antall aksjer som tilsvarer et samlet tegningsbeløp på minimum det tilsvarende av EUR 50 000 i NOK.
 
Følgende personer i selskapets ledelse har forhåndstegnet seg for aksjer i den rettede emisjonen:
 
Olav Line, administrerende direktør og konsernsjef: 1,0 millioner kroner
Svein Hov Skjelle, finans- og investeringsdirektør: 0,6 millioner kroner

 

Betaling for tildelte aksjer vil finne sted omkring den 16. mars 2010. De nye aksjene vil kunne handles så snart kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret, hvilket ventes å finne sted omkring 19. mars 2010.   

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

 

Norwegian Property ASA

 

Olav Line

Administrerende direktør og konsernsjef

Tel: +47 48 25 41 49

E-post: olav.line@norwegianproperty.no

 

Svein Hov Skjelle

Finans- og investeringsdirektør

Tel: +47 930 555 66

E-post: svein.hov.skjelle@norwegianproperty.no

 

Elise Heidenreich-Andersen

Direktør for Investor Relations

Tel: +47 95 14 11 47

E-post: eha@npro.no

 

 

IMPORTANT INFORMATION

 

This press release is for information purposes only and shall not constitute or be construed as an offer to buy, sell, issue, or subscribe for, or the solicitation of an offer to buy, sell, issue, or subscribe for any securities, nor shall there be any sale of securities in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction.

 

The shares referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of  1933, as amended (the `U.S. Securities Act`), or any state securities laws, and will be sold within the United States only to qualified institutional buyers (`QIB`), as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act (`Rule 144A`), through affiliates of the manager, in reliance upon the exemption from the registration requirements provided by section 4(2) of the U.S. Securities Act Rule 144A, and to certain non-U.S. persons in offshore transactions in reliance on Regulation S under the U.S.  Securities Act. The shares to be offered will be subject to certain restrictions on transfer. 

 

This press release may contain certain forward-looking statements relating to the business, financial performance and results of the Company and/or the industry in which it operates.  Forward-looking statements concerning future circumstances and results and other statements that are not historical facts. Any forward-looking statements contained in this press release, including assumptions, opinions and views of  the Company or cited  from third  party sources are  solely opinions  and forecasts which are subject to risks, uncertainties and other factors that  may  cause  actual  events to differ materially from any anticipated development. None of the Company, the manager or any of their  affiliates  or  advisors   provide  any  assurance that the assumptions underlying such forward-looking statements are free from errors nor do any of them accept any  responsibility for the future accuracy of  the opinions  expressed  in this  press release or  the actual occurrence of the forecasted developments. Neither the Company nor the manager assume any obligation to update any forward-looking statements or to confirm these forward-looking statements to actual results.

 

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner