Norwegian Property tredje kvartal 2009: Positive resultater og styrket finansiell plattform

Norwegian Property ASA oppnådde et resultat før skatt på NOK 251 millioner i tredje kvartal 2009, sammenlignet med NOK -1 372 millioner i tilsvarende periode i fjor. Brutto leieinntekter beløp seg til NOK 445 millioner, som justert for salg av eiendommer tilsvarer en økning på 1,4 prosent fra tredje kvartal 2008. Driftsresultat før verdiendringer kom på NOK 363 millioner, sammenlignet med NOK 388 millioner i samme periode i fjor. Samlede verdiendringer for eiendomsporteføljen var minus 0,1 prosent i kvartalet, tilsvarende NOK -31,6 millioner, hvorav forretningseiendom hadde en positiv verdijustering på 0,1 prosent og hotellporteføljen ble justert ned med 0,5 prosent.
 
I tredje kvartal har Norwegian Property styrket sin finansielle plattform gjennom en rettet emisjon på NOK 1 200 millioner og en påfølgende reparasjonsemisjon på ytterligere NOK 300 millioner. Det samlede emisjonsprovenyet ble benyttet til nedbetaling av gjeld.
 
Fungerende konsernsjef Mari Thjømøe sier i en kommentar:
 
"Det er gledelig å legge frem et resultat som representerer en betydelig bedring sammenlignet med samme periode i fjor. Stabile inntekter, god drift og reduserte finansielle kostnader gir økt handlefrihet. Urealiserte verdiendringer er samlet sett positive i tredje kvartal. Eiendomsverdiene er i stor grad opprettholdt dette kvartalet, mens renteutviklingen har resultert i en gevinst knyttet til konsernets portefølje av finansielle derivater og bidrar til et positivt netto resultat i konsernet.
 
Gjennom restrukturering og nedbetaling av gjeld i kvartalet har selskapet fått en mer solid finansiell plattform. I løpet av perioden har vi nedbetalt til sammen NOK 1,5 milliarder i gjeld, og egenkapitalen er styrket med NOK 1,6 milliarder.
 
Omsetning i NPRO-aksjen har satt nye rekorder i kvartalet, og vi ser en positiv vekst i antall aksjonærer. Andelen utenlandske investorer er økende, og nådde 34,4 prosent ved utgangen av kvartalet.
 
Norwegian Property har en sterk posisjon i det skandinaviske kontor- og hotellmarkedet. Porteføljen med attraktive eiendommer kjennetegnes av lav ledighet, lange kontrakter og et underliggende potensial for økende leienivå. Dette, kombinert med en styrket finansiell plattform og forbedrede økonomiske utsikter gjør selskapet godt posisjonert for videre positiv utvikling."
 
kontakt ir & presse
Konstituert administrerende direktør Mari Thjømøe
Telefon: +47 90 77 78 24
E-post: mari.thjomoe@norwegianproperty.no
Direktør Investor relations Elise Heidenreich
Telefon: +47 95 14 11 47
E-post: elise.heidenreich@norwegianproperty.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner

Dokumenter og linker