NPRO -  Administrerende direktør Olav Line slutter i Norwegian Property

Administrerende direktør Olav Line har i dag meddelt styret at han fratrer sin stilling. Line slutter etter eget ønske for å tiltre stilling i et annet selskap.

Meddelelsen fra Olav kom overraskende. Olav Line har gjort en solid innsats i de drøye fem årene han har vært administrerende direktør i selskapet, og vært den drivende kraften i endringen av Norwegian Property fra en finansiell aktør til et industrielt eiendomsselskap. Styret ønsker Olav Line lykke til med nye utfordringer, sier styrets leder Henrik A. Christensen.

Styret har vedtatt å konstituere CFO Svein Hov Skjelle som administrerende direktør, og  starter umiddelbart arbeidet med å rekruttere ny administrerende direktør til Norwegian Property.

Kontakt:

Styreleder, Henrik A. Christensen, tlf +47 909 67 683.

E-mail:  henrik@rosom.no 

Abonner