NPRO - Årsrapport 2007

Vedlagt følger pdf-versjon av Norwegian Propertys Årsrapport 2007. Filen er tilgjengelig på www.newsweb.no og www.norwegianproperty.no.
 
Trykt utgave av årsrapporten vil være tilgjengelig i slutten av april og vil distribueres til alle aksjonærer.

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner

Dokumenter og linker