NPRO - Avholdt ordinær generalforsamling

Oslo, 20. juni 2008. Det er i dag avholdt ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA. Alle vedtak ble fattet i tråd med styrets og valgkomiteens innstillinger.

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2007, herunder et utbytte på kroner 2,50 per aksje. Norwegian
Property aksjen vil bli notert eksklusive utbytte på Oslo Børs fra 21. mai 2008, og utbyttet forventes utbetalt 10. juni 2008.
 
Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til fullmakt til styret om forhøyelse av aksjekapitalen ved kontantemisjon med inntil kr. 260.000.000. Fullmakten gjelder frem til 30. juni 2009.
 
Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til fullmakt til styret om forhøyelse av aksjekapitalen ved eiendomstransaksjoner (oppgjørsemisjon) med inntil kr. 260.000.000. Fullmakten gjelder frem til 30. juni 2009.
 
Generalforsamlingen vedtok styrets forslag om fullmakt til erverv av egne aksjer med et samlet pålydende på inntil kr. 260.000.000. Fullmakten
gjelder fra registreringstidspunktet frem til 30. juni 2009.
 
Selskapets styre består etter generalforsamlingen av:
 
 Widar Salbuvik, styrets leder (ny)
 Jostein Devold
 Torstein Tvenge
 Hege Bømark
 Anne Birgitte Fossum
 Thorild Widvey (ny)
 
Selskapets valgkomite består etter generalforsamlingen av:
 
 Tom Furulund, leder (ny)
 Lise Lindbäck (ny)
 Egil K. Sundby
 
Vedlagt følger protokoll fra generalforsamlingen.
 
For ytterligere informasjon, kontakt:
Svein Hov Skjelle, økonomi- og finansdirektør, mobil +47 930 55 566

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner

Dokumenter og linker