NPRO - avtale om salg av Oslo Properties AS

Norwegian Property ASA har inngått avtale om salg av samtlige aksjer i Oslo Properties AS til Petter A. Stordalen. Oslo Properties er eier av den gjenstående selgerkreditten på NOK 400 millioner knyttet til salget av Norgani Hotels AS i 2010. Selgerkreditten er i transaksjonen verdsatt til pålydende med tillegg av påløpte renter på oppgjørstidspunktet, og samlet kjøpesum er beregnet til NOK 420 millioner. Gjennomføring av transaksjonen forventes å skje i oktober 2013.

«Med salget av Oslo Properties AS realiserer vi også det gjenstående vederlaget fra salget av Norgani Hotels i 2010. Vederlaget fra salget vil benyttes til reinvestering i eksisterende prosjektportefølje,» sier administrerende direktør Olav Line i en kommentar.

ABG Sundal Collier og advokatfirmaet Thommessen har vært rådgivere for Norwegian Property i prosessen.

For ytterligere informasjon kontakt:

Svein Hov Skjelle, Norwegian Property ASA, finans- og investeringsdirektør, telefon 930 55 566

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 42 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 14,5 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med lav ledighet og høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner