NPRO - Direktør Eiendomsforvaltning tilsatt

Bjørge Aarvold er ansatt som Direktør Eiendomsforvaltning i Norwegian Property ASA. Som tidligere kommunisert vil Norwegian Property fra 1. mai 2011 insource eiendomsforvaltningen. Aarvold vil ha hovedansvaret for etablering og ledelse av den nye forvaltningsorganisasjon. Norwegian Property har som ambisjon å etablere Norges ledende forvaltningsmiljø som sikrer god kvalitet på eiendommene og høy kundetilfredshet.

Bjørge Aarvold er i dag vise eiendomsdirektør i Norwegian Property. Aarvold har vært tilknyttet Norwegian Property siden etableringen i mai 2006, først som innleid ressurs fra PWC i etableringsfasen og senere som vise eiendomsdirektør. Han var ansvarlig for implementering av Norwegian Propertys outsourcingsavtale med NEAS i 2008. Aarvold har mange års erfaring som omstillingskonsulent i konsulentselskapene PricewaterhouseCoopers og Capgemini, i tillegg til linjeerfaring fra stillinger innenfor økonomi og administrasjon. Bjørge Aarvold har en bachelorgrad fra Handelshøyskolen BI.

"Bjørge Aarvold vil få en svært viktig rolle når Norwegian Property nå insourcer eiendomsforvaltningen. Vi har høye ambisjoner for vår nye forvaltningsorganisasjon, og vårt langsiktige mål er å skape den ledende og mest effektive norske eiendomsforvaltningsorganisasjonen. Etablering av egen forvaltningsorganisasjon er et ledd i vårt arbeid med å bli et fullintegrert eiendomsselskap, og også viktige i vårt arbeid med å skape langsiktig og konkurransedyktig avkastning for våre eiere."

 

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Olav Line, administrerende direktør, telefon +47 48 25 41 49

www.norwegianproperty.no

www.npro.no

 

 

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner