NPRO - Forhandlede endringer i lånevilkårene har blitt godkjent i de relevante bankenes kredittkomité

Det vises til børsmeldinger datert 9. og 10. juni 2009 vedrørende den rettede emisjonen i Norwegian Property.
 
Norwegian Property har i dag mottatt dokumentasjon på at de forhandlede lånevilkårene har blitt godkjent i kredittkomiteen til de relevante bankforbindelsene.
 
Endringene av låneavtalene innebærer bl.a. i) en forlengelse av forfallsdato for NOK 1,7 milliarders oppkjøpsfasilitet for Oslo Properties AS fra oktober 2010 til juni 2012 (etter nedregulering av lånet med NOK 700 millioner); ii) en refinansiering av SEK 565 millioner lånet med opprinnelig forfall i september 2009 er forlenget i tre år til 2012; iii) sikret tilgjengelig finansiering for nedbetaling av obligasjonslån som forfaller mars 2010; og  iv) mottatt kravsfrafall for LTV og ICR covenants for  "NOK 11,000 million Term Loan and Revolving  Credit Facility" og "Oslo  Properties AS NOK 1,700 million Multicurrency Acquisition and Guarantee  Facility Agreement" til og med 30. juni 2011 (etter nedregulering av lånet med NOK 400 millioner).
 
Arctic Securities ASA har vært engasjert som finansiell rådgiver for Norwegian Property i forbindelse med forhandling med de respektive bankforbindelsene.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Mari Thjømøe, CFO, tel. +47 90 777 824

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner