NPRO – Forlenger leieavtale i Drammensveien 60, Oslo

Norwegian Property har inngått avtale med Skanska Norge AS om forlengelse av eksisterende leiekontrakt for hele Drammensveien 60 til ny utløpsdato 28. februar 2017 (tidligere 31. august 2015). I forlengelsesperioden øker leienivået med i overkant av 17 % i forhold til gjeldende kontrakt. Forlengelsen er gjort på «as-is» vilkår uten investering fra utleiers side.

Drammensveien 60 er en attraktiv og særegen eiendom med skjermet beliggenhet nær både Aker Brygge og Solli plass i Oslo vest. Eiendommen ble totalrehabilitert i 2005 og har et samlet areal på 10 873 kvadratmeter med tillegg av noe parkering i kjeller og utendørs. Skanske leier hele eiendommen.
 

For ytterligere informasjon, kontakt:
Olav Line, Administrerende direktør, tel. +47 48 25 41 49
Aili Klami, Direktør kunder og ettermarked, tel. +47 95 26 45 55

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5 -12.

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 41 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 15,2 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Abonner