NPRO - Fullført obligasjonsutstedelse i Norwegian Property

Norwegian Property ASA har i dag fullført plasseringen av en ny 2. prioritets obligasjon på NOK 235 mill med forfall i mars 2012, som benyttes i forbindelse med refinansiering av den utestående 2. prioritets obligasjonen NPRO03 som forfaller ultimo mars 2010.


Margin for den nye 2. prioritets obligasjonen er 275 bps over Nibor og låneutmåling (LTV) for 1. prioritets og 2. prioritets obligasjonene til sammen er innenfor 80% av de eksterne verdivurderingene per 31. desember 2009. Hensyntatt de to utestående 1. prioritets obligasjonslånene med pant i de samme 4 eiendommene, er gjennomsnittlig lånemargin på denne obligasjonsporteføljen 82 bps.


DnBNOR Markets og Nordea Markets har vært selskapets tilretteleggere.


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:


Svein Hov Skjelle, CFO, telefon +47 930 555 66

Sigmund Sletvold, Direktør Transaksjoner, telefon +47 977 43 143


www.norwegianproperty.no

www.npro.no


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner