NPRO - Meldepliktig handel

Administrerende direktør Petter Jansen har den 29.12 2008 inngått en terminkontrakt på kjøp av 35 000 aksjer i Norwegian Property ASA med forfall 19.5 2009 og kjøpskurs kr 6,1763 per aksje.
 
Tamelin Invest AS, et investeringsselskap heleid av Petter Jansen, har samme dag stengt en eksisterende terminkontrakt på 35 000 aksjer i Norwegian Property ASA med opprinnelig forfall 19.5 2009 og kjøpskurs kr 8,9691 per aksje.
 
Petter Jansen og nærstående eier etter dette 35 000 aksjer på termin og 40 000 ordinære aksjer i Norwegian Property ASA.

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner