NPRO - Norgani RevPAR for april

Norganis hoteller viste en sterk utvikling i april. RevPAR (Revenue Per Available Room) rapportert fra hotelloperatørene viste følgende utvikling for Norganis hoteller i april (endring fra samme periode i 2009):

Norgani Norge RevPAR                 April    +14,5%         Hittil i år        -7,9%

Norgani Sverige RevPAR               April    +9,6%          Hittil i år        -0,6%

Norgani Finland RevPAR                April    +2,8%          Hittil i år        -0,4%          

Norganis leieinntekter er basert på at Norgani mottar en prosentandel av hotelloperatørenes inntekter (losji og andre inntekter). Positiv utvikling i hotellenes inntekter vil derfor være positivt for Norganis leieinntekter. I Danmark har Norgani 3 hoteller som bare genererer minimumsleie eller betaler fastleie.

Administrerende direktør Anders Vatne i Norgani sier i en kommentar til tallene:

- Vi har tidligere hatt forventninger om at hotellmarkedet igjen ville vise vekst i slutten av 2010 eller begynnelsen av 2011. RevPAR-utviklingen for Norganis hoteller de siste månedene indikerer at markedet kan snu noe tidligere enn vi har forventet.

- I lys av turbulente finansmarkeder og usikkert makrobilde er det imidlertid for tidlig å friskmelde hotellmarkedet.

- Utviklingen er til en viss grad positivt påvirket av tidspunktet for påsken, men samtidig var hotellmarkedet i Norden i slutten av april negativt påvirket av redusert reiseaktivitet som følge av det islandske vulkanutbruddet.

Norgani planlegger å offentliggjøre RevPAR-utviklingen månedlig fremover. Norganis RevPAR-tall for mai planlegges offentliggjort primo juli. Generelle markedsdata for april er allerede offentliggjort eller vil offentliggjøres i juni av respektive lands statistikkmyndigheter.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Anders Vatne, administrerende direktør Norgani,

Telefon 92 69 77 00

Svein Hov Skjelle, finans- og investeringsdirektør Norwegian Property,

Telefon 93 05 55 66


 

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner